Επικοινωνήστε μαζί μας
Retweet Submit to linkedin
Επιχειρηματικότητα

Η δράση της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων στοχεύει στην ενίσχυση κάθε αθηναϊκής επιχείρησης σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Retweet Submit to linkedin
Τι μου προσφέρει:
 • Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης: Μέσα από την υποστήριξη σου δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσεις με αποτελεσματικό τρόπο τα αδύναμα σημεία της επιχείρησης σου, να καταγράψεις τις ανάγκες της και να αναγνωρίσεις τις δυνατότητες και προοπτικές υγειούς ανάπτυξης της
 • Συμβουλευτική υποστήριξη: Σε διάρκεια δύο μηνών ο εξειδικευμένος σύμβουλος μπορεί να σε βοηθήσει στο να αναπτύξεις ένα στρατηγικό πλάνο υλοποίησης που να αφορά σε δύο από τα παρακάτω πεδία:
  • Προώθηση πωλήσεων
  • Οργάνωση και βιωσιμότητα
  • Ρευστότητα και χρηματοδότηση
  • Εξωστρέφεια και εξαγωγές
  • Και άλλα πεδία που μπορεί να σε απασχολούν μεταβιβάσεις, φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα, θέματα ποιότητας και ασφάλειας κοκ.

Η διάρκεια της υποστήριξης είναι δύο μήνες και πραγματοποιείται χωρίς κόστος, από έμπειρο σύμβουλο στο χώρο της επιχείρησης σου!

Retweet Submit to linkedin
Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη:

Μέχρι σήμερα έχουν υποστηριχθεί περισσότερες από 180 αθηναϊκές επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν τις ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης αυτής, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις έχουν πλέον στα χέρια τους εργαλεία για την ενίσχυση της λειτουργίας τους και την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν αναπτυχθεί ρεαλιστικά σχέδια μάρκετινγκ για την προώθηση των πωλήσεων τους, επιχειρηματικά σχέδια για την ενίσχυση της βιωσιμότητας τους, εξειδικευμένοι οδηγοί εξαγωγών σύμφωνα με το αντικείμενο τους, ενώ άλλες έχουν ενισχυθεί σε πεδία που αφορούν διακανονισμό των δανείων τους, επαναπροσδιορισμό του κοστολογίου τους κοκ.

Με την συμβουλευτική υποστήριξη θα λάβεις κατανοητές και ολοκληρωμένες προτάσεις βελτίωσης και ουσιαστικής παρέμβασης στην επιχείρηση σου.

Retweet Submit to linkedin
Πως μπορώ να ωφεληθώ:

Η δράση υποστήριξης σε θέματα επιχειρηματικότητας αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Αθηναίων.

Εφόσον η επιχείρηση σου έχει μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική επιχείρηση/ ΟΕ/ ΕΕ/ ΕΠΕ/ ΙΚΕ/ ΑΕ/ ΚΟΙΝΣΕΠ και διαθέτει έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Αθηναίων, μπορείς και εσύ να επωφεληθείς ακολουθώντας τρία απλά βήματα:

Βήμα 1: Κάνεις ηλεκτρονικά την αίτηση σου

Βήμα 2: Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ή το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ επικοινωνεί μαζί σου, επιβεβαιώνει τη δυνατότητα συμμετοχής σου και σε ενημερώνει για το ποιος σύμβουλος θα σε υποστηρίξει

Βήμα 3: Ο σύμβουλος επικοινωνεί μαζί σου για να ορίσετε την πρώτη συνάντηση και να ξεκινήσει η υποστήριξης σας

Retweet Submit to linkedin
Καινοτομία

Μέσα από τη δράση για την ενίσχυση της καινοτομίας στο Δήμο Αθηναίων, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου να ενισχύσουν την καινοτομική τους διάσταση και την ανταγωνιστικότητας τους.

Η υποστήριξη έχει στόχο να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διερεύνηση καινοτομικών δυνατοτήτων τους μέσα από την καθοδήγηση για την αποτελεσματική ανάπτυξη, εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτομιών.

Η συμβουλευτική πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες καινοτομίας διαρκεί τρεις μήνες και με την ολοκλήρωση της, η επιχείρηση λαμβάνει ένα αναλυτικό σχέδιο καινοτομίας που θα τη βοηθήσει να αναπτύξει τη στρατηγική της.

Retweet Submit to linkedin
Τι μου προσφέρει:

Η συμβουλευτική σε θέματα καινοτομίας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσεις την καινοτομική δυναμική της επιχείρησης σου μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποστήριξης.

Ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης της καινοτομίας και το αντικείμενο της επιχείρησης σου με την υποστήριξη του συμβούλου καινοτομίας:

 • λαμβάνεις έναν αναλυτικό οδηγό καινοτομίας και καλών πρακτικών,
 • εξετάζεις με τη βοήθεια του συμβούλου την καινοτομική διάσταση της επιχείρησης σου
 • εντοπίζεις τις επικρατέστερες ιδέες, οι οποίες μπορούν να σε οδηγήσουν στην ανάπτυξη μιας καινοτομίας, που θα ενδυναμώσει την επιχείρηση σου
 • επιλέγεις με την καθοδήγηση του συμβούλου την καινοτομία, όπου θα αναπτύξεις
 • αξιολογείς όλες τις διαστάσεις που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εισαγωγή της συγκεκριμένης καινοτομίας
 • διερευνάς του τρόπους που θα αξιοποιήσεις την αναπτυσσόμενη καινοτομία
 • αποτυπώνεις τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης

Με την ολοκλήρωση της υποστήριξης θα έχεις στα χέρια σου ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και την εισαγωγή της καινοτομίας σου.

Η υποστήριξη πραγματοποιείται από έμπειρους και καταρτισμένους συμβούλους καινοτομίας, στο χώρο της επιχείρησης σου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για σένα ή την επιχείρηση σου και έχει διάρκεια τρεις μήνες.

Retweet Submit to linkedin
Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη και πως μπορώ να ωφεληθώ:

Τα αναμενόμενα οφέλη από τη δράση είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων ως προς την καινοτομική τους ικανότητα με στόχο να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα , την εξωστρέφεια τους με ρεαλιστικούς και συνεπείς όρους, ώστε οι παρεμβάσεις αυτές να έχουν μακροχρόνια θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα τους.

Αν η επιχείρηση σου διαθέτει έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Αθηναίων, έχει μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ατομική επιχείρηση,/ ΟΕ/ ΕΕ/ ΕΠΕ/ ΙΚΕ/ΑΕ/ ΚΟΙΝΣΕΠ και …

 • σκοπεύεις να αναπτύξεις ή να εισάγεις κάποια καινοτομία,
 • βρίσκεσαι σε διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης καινοτομίας
 • έχεις αναπτύξει και εισάγει κάποια καινοτομία και θες να την αναπτύξεις παραπάνω ώστε να την αξιοποιήσεις

Μπορείς με τρία απλά βήματα να λάβεις υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας:

Βήμα 1: Κάνεις ηλεκτρονικά την αίτηση σου

Βήμα 2: Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επικοινωνεί μαζί σου, επιβεβαιώνει τη δυνατότητα συμμετοχής σου και σε ενημερώνει για το ποιος σύμβουλος θα σε υποστηρίξει

Βήμα 3: Ο σύμβουλος καινοτομίας επικοινωνεί μαζί σου για να ορίσετε την πρώτη συνάντηση και να ξεκινήσει η υποστήριξης σας

Retweet Submit to linkedin
Συμπράξεις επιχειρήσεων

Οι συμπράξεις επιχειρήσεων αποτελούν ένα σύνολο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή και φορέων, οι οποίες μέσω άτυπων ή τυπικών σχέσεων συνεργάζονται επιδιώκοντας ένα κοινό σκοπό.

Ενδεικτικά οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν για να ενισχύσουν το δίκτυο προβολής και προώθησης προϊόντων τους, για να αναπτύξουν κάποια καινοτομία, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, να βελτιώσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα κοκ. Με άλλα λόγια συνεργάζονται με στόχο να αναπτύξουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, να βελτιώσουν την βιωσιμότητα τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους με αποτελεσματικό τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό θα επωφεληθούν 4 συμπράξεις επιχειρήσεων που έχουν έδρα το Δήμο Αθηναίων μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποστήριξης χωρίς κανένα κόστος.

Retweet Submit to linkedin
Τι μου προσφέρει

Η ολοκληρωμένη υποστήριξη των συμπράξεων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες και καλύπτει σε μεγάλο εύρος όλες τις παραμέτρους για την αποτελεσματική και στρατηγική ανάπτυξη της πρωτοβουλίας της σύμπραξης.

Άξονας 1: Οριζόντια και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη της πρωτοβουλίας
Ενδεικτικά στη σύμπραξη επιχειρήσεων παρέχεται οριζόντια υποστήριξη σε θέματα ίδρυσης, στρατηγικής ανάπτυξης και λειτουργίας της, αλλά και εξειδικευμένη υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες και τους στρατηγικούς σκοπούς της, σε θέματα όπως η καινοτομία, η εξωστρέφεια, η προώθηση πωλήσεων κ.α.

Άξονας 2: Εκπαίδευση
Στόχος είναι να υλοποιηθεί κύκλος εκπαιδεύσεων προς τα μέλη-επιχειρήσεις των συμπράξεων, βάσει των αναγνωρισμένων αναγκών τους για την απόκτηση δεξιοτήτων ή και την ανάπτυξη συγκεκριμένης τεχνογνωσίας, στοιχεία που θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των σκοπών της σύμπραξης.

Άξονας 3: Δικτύωση
Στόχος του συγκεκριμένου άξονα υποστήριξης είναι να ενισχύσει τις υποστηριζόμενες συμπράξεις επιχειρήσεων στον τομέα της δικτύωσης της, δηλαδή στην ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, διεθνείς οργανισμούς, υποψήφιους χρηματοδότες, άλλα δίκτυα επιχειρήσεων κοκ.

Άξονας 4: Προβολή και προώθηση
Η υποστήριξη των συμπράξεων στον άξονα προβολής και προώθησης συνίσταται στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου προβολής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της σύμπραξης, στη δημιουργία ολοκληρωμένης εταιρικής ταυτότητας, αλλά και ανάπτυξη όλων των υλικών εφαρμογής της (ανάπτυξη ιστοσελίδας, προωθητικά υλικά και άλλες εφαρμογές της εταιρικής ταυτότητας της σύμπραξης).

Retweet Submit to linkedin
Ποια είναι τα οφέλη και πως μπορώ να συμμετέχω

Οι συμπράξεις που θα συμμετέχουν στον ολοκληρωμένο μηχανισμό υποστήριξης θα επωφεληθούν πολλαπλά από ένα εύρος εξειδικευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι θα αναπτύξουν εργαλεία διαχείρισης και προβολής με στόχο την επίτευξη του σκοπού τους, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά για να υλοποιήσουν το όραμα τους.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν επιχειρηματικά σχήματα αποτελούμενα από τουλάχιστον πέντε (5) επιχειρήσεις.

Αν η επιχείρηση σου αναγνωρίζει τη συνεργασία ως έναν σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη της και έχεις μοιραστεί αυτό το όραμα με τουλάχιστον άλλες τέσσερις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή παράρτημα στο Δήμο της Αθήνας, τότε μπορείτε να μας παρουσιάσετε την πρωτοβουλία σας και να επωφεληθείτε ακολουθώντας τρία απλά βήματα:

Βήμα 1: Κάνεις ηλεκτρονικά την αίτηση σου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015

Βήμα 2: Μετά την αξιολόγηση της αίτησης σου, εσύ και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας επιχειρήσεων παρουσιάζετε την πρωτοβουλία σας, όπου και αξιολογείται ως προς το βαθμό ωριμότητας και βιωσιμότητας, αλλά και ως προς την προστιθέμενη αξία της πρότασης συνεργασίας που έχετε αναπτύξει.

Βήμα 3: Μετά την αξιολόγηση των υποψήφιων συμπράξεων επιχειρήσεων, θα επιλεγούν τέσσερα (4) σχήματα που θα υποστηριχθούν – δύο (2) σχήματα από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και δύο (2) σχήματα από το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ.

Οι συμπράξεις επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στον ολοκληρωμένο μηχανισμό υποστήριξης θα ενισχυθούν χωρίς κανένα κόστος για διάρκεια επτά (7) μηνών.

inet_banner_520x370
Retweet Submit to linkedin
Πάμε βόλτα στις αγορές της Αθήνας

Οι επιχειρηματικές διαδρομές της Αθήνας

plant_Artboard 1e
Retweet Submit to linkedin
Σκοποί και στόχοι του προγράμματος

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), υλοποιούν το έργο «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας».

Στο πλαίσιο του έργου τίθεται σε εφαρμογή ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων. Μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων συμβουλευτικής, την αξιοποίηση εργαλείων και καλών πρακτικών στοχεύει στην ενίσχυση της λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης, στην υποστήριξη της για την ανάκαμψη της και την ενδυνάμωση της για την ευθυγράμμιση της με τις επιταγές της σύγχρονης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Οι δράσεις του έργου αφορούν :

 •  στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ αθηναϊκών επιχειρήσεων
 • στην υποστήριξη για την ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτομίας
 • στην υποστήριξη και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και
 • στην ανάδειξη μιας σειράς ενεργών επιχειρηματικών διαδρομών με την αντίστοιχη ψηφιακή απεικόνιση τους

Το έργο αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος «Έργο: Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική»

inemi_sl_Artboard 1e
Retweet Submit to linkedin
Το ΙΝ.ΕΜ.Υ ΕΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) είναι το επίσημο επιστημονικό ινστιτούτο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.). Ρόλος του είναι να μελετά και να αναλύει σε βάθος τα θέματα του εμπορίου και των υπηρεσιών, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων της Ε.Σ.Ε.Ε. Στο πλαίσιο των δράσεων του:

 • Αποτυπώνει, διαρκώς και με επιστημονική εγκυρότητα, την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τριτογενούς τομέα γενικότερα.
 • Προτείνει νέες ιδέες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του χώρου, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
 • Τεκμηριώνει επιστημονικά τις θέσεις και προτάσεις της ΕΣΕΕ.
 • Εξοπλίζει τα μέλη και τις οργανώσεις που ανήκουν στην ΕΣΕΕ με στοιχεία και επιχειρήματα.
 • Αναλύει τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και διατυπώνει εκτιμήσεις για το πώς μπορεί να επηρεάσουν το χώρο του ελληνικού εμπορίου.
 • Συμβάλλει δημιουργικά στο διάλογο που γίνεται στη χώρα μας για τα θέματα του εμπορίου, της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης
ime_sl_Artboard 1e
Retweet Submit to linkedin
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης μελετών και ερευνών και αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ.

Στο πλαίσιο των βασικών του δραστηριοτήτων μελετά, αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις πολιτικής για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, αλλά και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και προωθούν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

EA_logo_purple-15
Retweet Submit to linkedin
Έργο Αθήνα

Το «Έργο Αθήνα» περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό πολυεπίπεδων έργων και προγραμμάτων τα οποία εντάσσονται σε τέσσερις άξονες:

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας με σκοπό την ενίσχυση των κλάδων αιχμής της τοπικής οικονομίας.

2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της Αθήνας.

3. Αναζωογόνηση του αστικού ιστού μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (αναπλάσεις, βελτιώσεις και ανακτήσεις δημόσιων χώρων).

4. Διαχείριση της κοινωνικής κρίσης με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

D_logo_purple-15
Retweet Submit to linkedin
Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης, με την συμμετοχή και συνεργασία δημοσίων οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κλαδικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα.

Μέσω του Δικτύου χαράσσεται η στρατηγική για την επιχειρηματικότητα του Δήμου Αθηναίων και γίνεται μία δομημένη παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, έμφαση δίνεται στη στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Βασικές υπηρεσίες του Δικτύου είναι η παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια και η εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων εντάσσεται στο αναπτυξιακό του πρόγραμμα “Έργο: Αθήνα» και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007-2013 του ΕΣΠΑ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αριστοτέλους 46, ΤΚ 104 33 Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 8846852 με εσωτερικά 401 & 402

Email επικοινωνίας:
consulting-athens@imegsevee.gr

Φόρμα επικοινωνίας